Co je to skauting?

Skauting jsou přátelé na celý život, kamarádi, co tě nenechají plavat samotného, společenství podobně naladěných lidí. Je to příležitost rozvíjet se do všech směrů, u toho se bavit a žít naplno.

Děti a mladí lidé si mohou vyzkoušet různorodé dovednosti, jak netradiční tak ty, které využijí i mimo skauta, společně s partou kamarádů postupně hledat, kudy se chtějí vydat a rozvíjet svět kolem sebe a tvořit ho lepší i tím, že vezmou vlastní život do svých rukou.

Junák – český skaut– největší česká skautská organizace s více než 64 000 členy. Je členem skautských organizací WOSM a WAGGGS, které ve stejném duchu působí napříč celým světem.

Kdo jsme my?

Origamky!

Je nás asi třicet, jsme z Prahy, jsme holky, skautky a hlavně Origamky.

Jsme…

  • skautky.
  • parta holek, se kterou se pravidelně scházíme a podnikáme, co vás jen napadne.
  • oddíl, který už je tu pěkně dlouho! V roce 2019 jsme oslavily 80 let.

Nejsme v tom samy a už vůbec nejsme vlci samotáři. Patříme do střediska 77. ROD SOVY a se skautkami a skauty z ostatníchi tří oddílů se pravidelně potkáváme na společných akcích. Odkazy na oddíly najdete v Kontaktech.

Okénko do minulosti

Historie

Pokud se chcete do historie našeho oddílu zahloubat více, pokračujte zde.

19. 11. 1939

Akéla Antonín Král na pražském Spořilově založil nejprve 41. klučičí oddíl a vzápětí 30. dívčí oddíl pod vedením Míly Novotné. Spořilov byla nově budovaná čtvrť, kde byl o oddíl velký zájem. Na začátku oba oddíly fungovaly bez stálé klubovny.

Květen 1940

Skauti a skautky odjeli na první tábor k Malé Hraštici. Tábor byl spíš výprava, trval 3 dny, to vše jen půl roku po založení oddílu.

1940

Junák byl násilně rozpuštěn a zakázán nacisty.

1941 – 1945

Oddíl fungoval pod rouškou ilegality.

1945

Díky působení i v době zákazu mohli hned v létě po válce odjet na 1. velký tábor.

1947

Dívčí oddíl změnil číslo na 52., které nám už zůstalo a postavil si vlastní klubovnu (odkud jsme se ovšem dávno přestěhovaly).

1948

Do oddílu přišla Milada “Míťa” Bláhová. Tu si zapamatujte.

1949

Holky odjely na první tábor na Šumavu, která je to dodnes naše srdcovka.

1950

Celý Junák byl zakázán komunisty. Oddíl tentokrát na dobu zákazu přestal s činností.

1968

Junák byl povolen. 52. oddíl se obnovil jako skautský. Míťa si udělala vůdcovské zkoušky a u znovu začala náš oddíl vést.

1970

Junák byl podruhé zakázán komunisty. Oddíl se nerozpustil, schoval se pod jiné neskautské organizace.

Míťa ukázala holkám origami a nadchla je pro skládání papíru. Přejmenovaly jsme se na Origami a už jsme nepřestaly hledat nejlepší papíry na skládanky. Složit origami skládanku máme dodnes v nováčkovské zkoušce.

1973

První tábor u Rožmitálu na Šumavě. Vrátily jsme se tam ještě mnohokrát. Možná snazší počítat, kdy jsme v Rožmíku nebyly. Napříč generacemi všechny víme, kde je Rulíkovka a že nejlepší koupání je u vodopádů.

1989

Obnova Junáka hned v prosinci po sametové revoluci byla snad už poslední. Oddíl se vrátil do skautské organizace a my můžeme svobodně skautovat.

Ze Spořilova jsme se postupně stěhovaly přes Vyšehrad, Nusle, Staré Město až do dnešní Opletalovy, kde jsme od roku 2010.