Něco navíc?

Duchna


Dospělé (dřívější i současné) členky oddílu ORIGAMI založily Spolek Origami Duchna (stanovy spolku) s cílem shromažďovat na společném účtu finanční prostředky určené “k zajišťování sociálních a zdravotních potřeb členů spolku, jejich rodinných příslušníků a členy navržených osob”. Duchna jako polštář, peřina, dopadová žíněnka …  
Impuls k založení sdružení (nyní spolku) dala Terka Petuellyová (druhá dcera Očka – Šárky Petuellyové (roz. Rogovské)), která potřebovala nadstandardní péči a finanční výpomoc se jejím rodičům moc hodila. Terka bohužel 12. 8. 2019 zemřela, ale Duchna zůstává. Finanční polštář společnými silami plníme dál, aby mohl pomoci, až bude zase potřeba.
 
Příjmy spolku se skládají z příspěvků a darů členek spolku a z darů od jiných osob.

Číslo účtu Origami Duchna: 2300448658/2010

Vaše příspěvky/dary posílejte prosím BEZ variabilního symbolu z účtu na vaše jméno nebo vaše jméno napište do zprávy pro příjemce.
Hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na účely sociální (tj. Origami Duchna) lze odečíst od základu daně z příjmů – potvrzení o daru každoročně posíláme, v případě zájmu připravíme darovací smlouvu.


Terka

Terezka Petuellyová

Na co jsme společně přispěli?


* V roce 2013 jsme Terce P. přispěli částkou 4 276 Kč na nákup Oxymetru, 5 417 Kč na zdravotní židličku a po 2 000 Kč na zdravotní kočárek a inkontinenční podložku.

* V roce 2014 jsme Terce P. přispěli částkou 7 250 Kč na zakoupení speciální autosedačky.

* V roce 2015 jsme Terce P. přispěli částkou 55 541 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2016 jsme Terce P. přispěli částkou 35 000 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2017 jsme Terce P. přispěli částkou 20 000 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2018 jsme Terce P. přispěli částkou 54 660 Kč na rehabilitaci (Terapie Kosmík).

* V roce 2019 jsme Terce P. přispěli částkou 75 900 Kč na nákup speciální stojanožidle a částkou 25 000 Kč na hiporehabilitaci.

Terka a Očko všem dárcům děkují za pomoc!